Asociaţia Editorilor din România : ,,Cartea are nevoie de sprijinul Guvernului"

Asociaţia Editorilor din România : ,,Cartea are nevoie de sprijinul Guvernului"

Asociaţia Editorilor din România doreşte să atragă public atenţia că măsurile anunţate, deşi salutare, nu pot singure să oprească trendul accelerat descrescător pe care îl înregistrează industria cărţii în ultimele săptămâni : ,,Cultura scrisă, care nu a beneficiat de niciun ajutor guvernamental în ultimii 30 de ani, trece printr-o criză care se agravează zilnic; Propunem cel puţin cinci măsuri pentru a menţine activitatea din domeniu pe linia de plutire. Decizia de ieri, de închidere a librăriilor Cărtureşti, cel mai mare lanţ de librării din România, care şi-au anunţat furnizorii din domeniul editorial că vor suspenda plăţile pentru cărţile deja vândute, coroborat cu închiderea altor librării din Bucureşti şi din ţară, generează blocaje mari în bugetele de venituri şi cheltuieli ale editurilor. Griparea segmentului editorial pune în pericol un întreg sistem, compus din autori, traducători, ilustratori etc., agenţi literari, prin care cultura scrisă din România ţine pasul cu marile pieţe de carte ale lumii.
Sectorul culturii scrise nu a beneficiat niciodată, în ultimii 30 de ani, de un ajutor guvernamental şi a reuşit cu greu, abia după zece ani, să revină din efectele crizei financiare din 2009. Dată fiind amploarea prezentei crize, care a debutat extrem de abrupt, nelăsând spaţii de manevră pentru niciun editor, solicităm Guvernului să intervină pe mai multe planuri, prin:
• acordarea imediată de împrumuturi cu dobândă subvenţionată pentru distribuitori, cu unicul scop de achitare a facturilor curente, înregistrate în contabilitate până la data de 18 martie 2020 inclusiv;
• amânarea la plată a obligaţiilor fiscal-bugetare pentru toate entităţile din segmentul culturii scrise, pe un termen de cel puţin 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă, conform articolului 71 din Codul de procedură fiscală; introducerea CAEN 5811, aferent activităţilor de editare de carte, în toate nomenclatoarele cu entităţile care beneficiază de aceste măsuri;
• rambursarea, în 30 de zile, a datoriilor restante ale bugetului de stat către IMM-urile din domeniul editorial (concedii medicale, de maternitate, rambursări TVA etc.);
• închiderea deîndată, prin decizie guvernamentală, a tuturor punctelor de comercializare a cărţilor din centrele comerciale, pentru degrevarea distribuitorilor de plata chiriilor datorate;
• facilitarea unui dialog între bănci şi clienţii persoane juridice care activează în cultura scrisă pentru reeşalonarea debitelor curente şi prelungirea scadenţelor.
Alte ţări, ale căror industrii editoriale sunt cu mult peste nivelul celei din România - aflată pe ultimul loc în Europa, au făcut deja paşi concreţi pentru a proteja acest domeniu extrem de sensibil, primul lovit de orice restrângere a veniturilor populaţiei şi a obiceiurilor de consum. Angajaţii şi colaboratorii editurilor, autorii, traducătorii, graficienii, agenţii literari, librarii sunt persoane cu educaţie peste medie, de pe urma cărora bugetul de stat a beneficiat şi va beneficia de impozite şi taxe consistente, cu condiţia ca această perioadă să poată fi traversată fără sincopele pe care le vedem acum.
Considerăm că este nevoie de decizii rapide şi cu efecte imediate pentru ca activitatea în cultura scrisă, şi de fapt în întreg domeniul cultural, deja puternic redusă în ultimele două săptămâni, să nu se oprească de tot, cu consecinţe incalculabile atât pentru angajaţii şi colaboratorii din domeniu, pentru artiştii independenţi, cât şi pentru societate în ansamblul ei".
D.R.