Covid 19 : Ordonanţa de urgenţă, adoptată, vine şi în sprijinul sportivilor din România

Covid 19 : Ordonanţa de urgenţă, adoptată, vine şi în sprijinul sportivilor din România

Pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului se arată: "Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, trebuie să beneficieze de acelaşi prevederi ca şi persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă. Astfel, în eventualitatea că angajatorul s-ar vedea obligat să întrerupă colaborarea cu sportivii, statul ar interveni şi ar asigura un venit de minimum 75% din salariul aferent contractului individual de muncă sau din drepturile în bani aferente contractului de activitate sportivă, plăţi care vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumă plafonată la nivelul de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
De asemenea, alţi profesionişti (kinetoterapeut, preparator fizic şi alte categorii asemănătoare) astfel cum sunt reglementaţi de Codul Civil, care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, beneficiază din bugetul de stat de o sumă la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020. O altă măsură care vine în sprijinul activităţii sportive este amânarea la plată a serviciilor de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, pentru federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu COVID 19".
D.R.