Roxana Mînzatu, deputat PSD: Lege pentru acordarea de laptopuri sau tablete pentru profesori şi pentru elevi din categorii dezavantajate

Roxana Mînzatu, deputat PSD: Lege pentru acordarea de laptopuri sau tablete pentru profesori şi pentru elevi din categorii dezavantajate

Roxana Mînzatu, deputat PSD, a depus marţi, 24 martie, o propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei, astfel încât elevilor din categoriile dezavantajate şi profesorilor să le fie asigurate laptopuri şi tablete pentru a putea participa la activităţile de educaţie online.
"În contextul actual generat de pandemia COVID-19, trebuie să ne asigurăm că actul educaţional continuă cu cât mai puţine interferenţe. Sistarea activităţii la clasă a mutat procesul educaţional integral în mediul online. Însă, la această "şcoală online" nu au acces decât o parte dintre elevi. În lipsa unui computer sau a unei tablete, în lipsa conexiunii la internet, sute de mii de elevi din România sunt azi excluşi total din procesul educaţional. Din păcate, vorbim doar de o estimare, numărul exact al acestora fiind o enigmă chiar şi pentru autorităţi. Tocmai de aceea, lucrând îndeaproape cu Consiliului Naţional al Elevilor, am depus în Parlamentul acest proiect de lege, astfel încât elevii care îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursă socială, precum şi profesorii, să beneficieze de laptop sau tabletă cu conexiune la internet, pentru a putea participa la desfăşurarea cursurilor online şi pentru a folosi platformele educaţionale digitale atât în mod curent, în completarea activităţii de la clasă cât şi în perioade de criză, de calamitate, când studiul se realizează exclusiv online, la domiciliu." a declarat Roxana Mînzatu, deputat PSD.
Proiectul legislativ prevede completarea articolelor 70 şi 94 din legea educaţiei naţionale. Se instituie în legislaţie obligativitatea ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să asigure elevilor care îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursă socială şi cadrelor didactice dispozitive conectate la Internet care pot fi utilizate şi de acasă. În susţinerea acestei iniţiative legislative pentru acces universal la educaţia online vine şi Constituţia României care, la articolul 32, garantează dreptul la învăţătură. În Expunerea de motive iniţiatoarea, fost ministru al fondurilor europene în perioada iunie - noiembrie 2019, indică şi unele soluţii de finanţare, inclusiv finanţarea din fonduri ale Uniunii Europene.
"Lipsa echipamentelor digitale creşte riscul de abandon şcolar exact pentru elevii care erau deja într-o situaţie dificilă. România rămâne încă statul european cu cel mai mare nivel al riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor. Peste o treime (38,1%) dintre copiii României sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce înseamnă că trăiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii sau se confruntă cu deprivarea materială ori cu un nivel scăzut al veniturilor. Riscul de sărăcie sau excluziune socială variază de la 18,6% în marile oraşe, la 24,9% în oraşele mici şi suburbii şi atinge un îngrijorător nivel de 45,5% în mediul rural," avertizează Roxana Mînzatu.
Ultimele rezultate ale Programului privind evaluarea internaţională a elevilor (PISA 2018) al OCDE plasează România printre ţările care înregistrează o puternică legătură între statutul socioeconomic al elevilor şi performanţele înregistrate de aceştia. De altfel, ţara noastră se numără printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 recomandă intervenţii educaţionale în favoarea elevilor dezavantajaţi.
"Invit cu toată deschiderea decidenţii din Parlament, Guvern, societatea civilă, specialiştii în educaţie să contribuie în dezbaterea şi aprobarea acestui proiect de lege. De altfel, în expunerea de motive am indicat şi unele soluţii de finanţare, inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene. Abordarea unui sistem de vouchere pentru educaţie digitală, similar voucherelor pentru vacanţe, poate fi un model. Nimeni nu deţine reţeta magică şi doar dacă reuşim să lucrăm împreună putem oferi tuturor copiilor şansa unei educaţii complete, folositoare timpurilor în care trăim, şansa la o viaţă mai bună" - a concluzionat deputata PSD.

Proiectul de lege poate fi accesat aici: https://www.dinparlament.ro/deputat-psd/propunerea-legislativa-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011.html