Activitatea Gărzii Forestiere Braşov, în perioada 16.03 - 20.03.2020

Activitatea Gărzii Forestiere Braşov, în perioada 16.03 - 20.03.2020

În perioada 16.03.2020 - 20.03.2020, Garda Forestieră Braşov a întreprins acţiuni specifice de control, atât cu personalul propriu, cât şi cu instituţii partenere. La aceste acţiuni a participat şi personal din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene şi a Inspectoratelor Judeţene de Jandarmi din raza de activitate a Gărzii Forestiere Braşov, desfăşurându-se inclusiv activităţi specifice de implementare, avizare şi monitorizare.
Activitatea Gărzii Forestiere Braşov în cele 5 judeţe din aria de competenţă a fost următoarea:

În judeţul Braşov:

- 7 controale de fond integrale/parţiale în fondul forestier, fiind constatat un volum tăiat fără drept de 14,522 mc de material lemnos, cu valoarea a prejudiciului de 9638 lei;
- 4 acţiuni de control circulaţie material lemnos şi control instalaţii debitat, fiind confiscată fizic cantitatea de 6,40 mc lemn lucru, având o valoare de 3.400 lei. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 25.000 lei.
- 3 controale în parchetele, în care se desfăşoară lucrări de exploatări forestiere;
- verificarea unui număr de 4 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.)
- 10 documentaţii depuse pentru obţinerea acordului de eliberare documente cu regim special;
- 2 participări la operaţiuni de predare-primire de suprafeţe neadministrate către structuri silvice de administrare, în suprafaţă totală de 16 ha;
- 6 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât şi de la agenţii economici;
- 10 decizii aprobare a proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;
- 1 scrisoare clarificări documentaţie Măsura 8.1;
- 1 adresă completări documentaţie modificare prevederi amenajament silvic;
- în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna Februarie, au fost emise 1 aviz de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice şi 3 decizii de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale şi decenale;
- 1 participare la Conferinţa a II-a de amenajarea pădurilor;
- 1 verificare în teren amplasament scoatere definitivă din fondul forestier;
- 2 decizii aprobare scoatere definitivă din fondul forestier;
- 2 avize emise în urma verificărilor desfăşurate în baza O.M. 2525/30.12.2016.

În judeţul Covasna:

- 3 verificări acte de punere în valoare de produse accidentale;
- Un număr de 37 contracte de servicii silvice/administrare înregistrate şi verificate;
- 3 controale de exploatare a parchetelor în lucru;
- 4 controale de fond parţiale în fond forestier;
- 3 documentaţii verificate în vederea emiterii titlurilor de proprietate;
- 1 aviz emis în urma verificărilor desfăşurate în baza O.M. 2525/30.12.2016
- 1 documentaţie verificată în vederea eliberării "Acord de distribuire formulare cu regim special";
- 2 controale tematice la structuri silvice;
- 4 documentaţii verificate pentru Măsura 15.1;
- 2 solicitări de introducere date personale în sistemul SUMAL OCOL.

În judeţul Harghita:

- 41 verificări acte de punere în valoare de produse accidentale;
- 3 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice, cât şi de la agenţii economici;
- 1 documentaţie verificată pentru Măsura 15.1;
- 1 solicitare din partea IPJ, pentru clarificarea unor aspecte ce ţin de regimul silvic;
- 1 control de fond integral/parţial în fondul forestier. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 2.000 lei;
- emiterea a 3 certificate de identitate puieţi - seminţe.

În judeţul Mureş:

- 2 acţiuni de control circulaţie material lemnos, provenienţă material lemnos şi control instalaţii debitat, fiind confiscată valoric cantitatea de 576 mc material lemnos şi confiscată fizic cantitatea de 18 mc lemn lucru/lemn foc -specii DT. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 5.000 lei.
- 1 control de fond integral/parţial în fondul forestier;
- verificarea unui număr de 2 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.). În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 2000 lei.
- 15 documentaţii depuse pentru obţinerea acordului de eliberare documente cu regim special;
- 8 documentaţii depuse pentru prelungirea depozitelor temporare/ puncte de lucru;
- 1 participare la operaţiuni de predare-primire de suprafeţe neadministrate către structuri silvice de administrare, în suprafaţă totală de 3,00 ha;
- 1 corectare eroare Wood Tracking, respectiv SUMAL, solicitare venită de la un agent economic;
- 4 solicitări emitere credenţiale Wood Tracking/Sumal;
- 1 notificare conform O.M. 836/2014 - Pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special;
- 1 acţiune patrulare în vederea depistării de cadavre din speciile de faună de interes cinegetic;
- 1 proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;
- în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna Februarie, a fost verificată 1 documentaţie de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale şi decenale;
-20 verificări acte de punere în valoarea la produsele accidentale.

Judeţul Sibiu:

- 1 control tematic privind protecţia pădurilor, unde a fost aplicat un avertisment;
- 1 acţiune de control circulaţie material lemnos şi control instalaţii debitat;
- 2 controale în parchetele în care se desfăşoară lucrări de exploatări forestiere;
- 8 documentaţii depuse pentru obţinerea acordului de eliberare documente cu regim special;
- 2 corectări de erori Wood Tracking, respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice, cât şi de la agenţii economici;
- 1 decizie aprobare a proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;
- 4 verificări în teren şi întocmire documentaţie aviz pentru produse accidentale;
- 82 dosare verificate conform H.G. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice.

Garda Forestieră Braşov îşi va continua activitatea de control al regimului silvic şi cinegetic, dar prin prioritizarea activităţii având în vedere starea de urgenţă decretată de către Preşedintele României, inclusiv prin respectarea măsurilor de siguranţă impuse pentru a se evita infectarea cu noul coronavirus COVID-19.
D.R.