Farmaciile independente solicită de urgenţă măsuri de protecţie a farmaciştilor

Farmaciile independente solicită de urgenţă măsuri de protecţie a farmaciştilor

Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) solicită autorităţilor luarea unor măsuri urgente prin care să fie asigurată protecţia farmaciştilor, aflaţi în prima linie în ajutorul pacientului în contextul pandemiei cu Coronavirus.
În ultimul timp, statul român a propus şi adoptat o serie de prevederi care vin în sprijinul pacienţilor şi al profesioniştilor care lucrează în domeniul sănătăţii, precum suspendarea temporară a exportului paralel pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală şi clarificarea cadrului legal de oferire a consultaţiei prin telefon de către medicii de familie.
Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica solicită acum un sprijin direct pentru protecţia farmaciştilor. Farmaciştii din farmaciile comunitare, care lucrează în sprijinul populaţiei, sunt printre cei mai expuşi şi direct afectaţi de contactul cu pacienţii. Deşi farmaciile independente au luat toate măsurile de protecţie pentru personalul farmaceutic, precum montarea paravanelor, dezinfectarea suprafeţelor şi spaţiilor, restricţionarea intrării în farmacie a mai mult de 2 persoane, păstrarea distanţei între persoanele care aşteaptă, majoritatea materialelor de protecţie individuală, pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie, lipsesc de la furnizori.
"Farmaciştii lucrează în aceste zile în sprijinul populaţiei, sub numeroase solicitări şi sub presiunea lipsei medicamentelor şi a materialelor sanitare din farmacii. Cu toate acestea, farmaciştii sunt ignoraţi de către autorităţi, care până în acest moment nu au comunicat niciun aspect privind măsuri prin care farmaciştii din România să fie cu adevărat protejaţi. Autorităţile din domeniu trebuie să se asigure că cei care menţin starea de sănătate a populaţiei sunt la rândul lor protejaţi şi sănătoşi. Solicităm astfel ca statul român să dispună de urgenţă măsuri de protecţie pentru farmacişti!", a declarat farm. Sânziana Mardale, preşedinte Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica (AFIE).
Materialele de protecţie corespunzătoare pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie se referă la măşti, în primul rând, mănuşi, substanţe dezinfectante, viziere de protecţie şi alte produse, care lipsesc de la furnizori şi pe care farmaciile nu le pot achiziţiona.
"Farmaciile independente doresc să poată măcar achiziţiona aceste produse de protecţie, şi acestea să fie disponibile la furnizori. Ar fi indicată şi existenţa unui sprijin minim din partea autorităţilor, prin intermediul Direcţilor de Sănătate Publică Judeţene, (de exemplu, 3 măşti/zi şi 5 mănuşi/zi) pentru fiecare farmacist sau asistent de farmacie. Nu putem ajuta populaţia dacă noi nu suntem protejaţi. Farmacia comunitară nu poate să funcţioneze fără farmacişti, astfel încât este probabil ca o parte dintre farmacii să se închidă atunci când vor apărea cazuri confirmate cu SARS-CoV-2.", a mai adăugat farm. Sânziana Mardale, preşedinte AFIE.
De asemenea, considerăm absolut vitală creşterea capacităţii de testare şi diagnosticare şi testarea cu prioritate a personalului din domeniul sănătăţii, inclusiv farmacişti şi asistenţi de farmacie.
Reiterăm faptul că AFIE a transmis o serie de adrese către Preşedinţie, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună şi cu alţi parteneri (Asociaţia Dăruieşte Viaţă, Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, Colegiul Farmaciştilor din România), prin care au fost solicitate o serie de măsuri suplimentare care să vină în sprijinul pacienţilor cronici şi care să ajute profesioniştii din domeniul sănătăţii să îşi desfăşoare activitatea sub presiunea pandemiei. Dintre acestea, amintim:
 Dislocarea stocurilor de medicamente de la distribuitori către farmacii pentru ca pacienţii cronici să aibă acces la tratament şi pentru a evita întreruperile de tratament sau interacţiunile cu mai multe farmacii pentru a găsi medicaţia necesară;
 Asigurarea materialelor de protecţie corespunzătoare pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie (mănuşi, măşti, substanţe dezinfectante, viziere de protecţie şi alte produse) în cantităţi suficiente, în contextul lipsei acestora de la furnizori;
 Asigurarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare pentru farmaciile comunitare, astfel încât acestea să poată să răspundă nevoii populaţiei;
 Derogarea de la orice obligaţie de semnare fizică de către pacient sau aparţinător în cazul eliberării prescripţiilor medicale electronice, pentru a se evita cât mai mult contactul direct;
 Derogarea farmaciilor de la programul de funcţionare declarat şi eliminarea birocraţiei, astfel încât farmaciile comunitare să poată să asigure dezinfectarea corespunzătoare a spaţiilor şi suprafeţelor;
 Exceptarea unităţilor farmaceutice, pe lângă cea a unităţilor sanitare publice, de la prevederile Legii nr. 19/2020, pentru a se asigura accesul pacienţilor la medicamente şi a se evita închiderea farmaciilor.
D.R.