Decizii ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea limitării posibilelor cazuri de infecţie cu CoVid-19, în Municipiul Braşov

Decizii ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea limitării posibilelor cazuri de infecţie cu CoVid-19, în Municipiul Braşov

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov (C.L.S.U), s-a întrunit în şedinţă extraordinară miercuri, 25.03.2020, în vederea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor cazuri de infecţie cu CoVid-19 (CoronaVirus) în Municipiul Braşov, în conformitate cu art.7, Cap. III, lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L.S.U.
Având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L.S.U. În temeiul prevederilor art. 24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. La nivelul municipiului Braşov se vor lua toate măsurile pentru asigurarea continuităţii şi funcţionării tuturor serviciilor de utilitate publică.
Art. 2. (1) Pe durata stării de urgenţă, vom transfera cea mai mare parte a interacţiunii cu cetăţenii în mediul electronic, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane.
(2) Serviciile de Relaţii cu publicul din cadrul primăriei, al serviciilor din subordinea Consiliului Local şi al societăţilor aparţinând Municipalităţii, vor asigura preluarea doar a documentelor care nu pot fi transmise on-line sau prin poştă sau servicii de curierat.
(3) Cererile pentru acordarea beneficiilor şi prestaţiilor sociale vor fi depuse pe cale electronică.
Art. 3. Primăria Braşov, instituţiile din subordinea CL şi societăţile aparţinând Municipalităţii vor introduce, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.
Art. 4. La nivelul Municipiului Braşov, obligaţiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgenţă.
Art. 5. Se vor lua măsuri de combatere a răspândirii virusului Covid-19, în toate pieţele agroalimentare care rămân deschise, şi anume:
a) Toti comercianţii vor trebui sa îşi acopere produsele cu folie;
b) Toţi comercianţii vor trebui să poarte măşti de protecţie şi mănuşi;
c) Pe fiecare taraba vor fi afişate măsurile de protecţie pe care fiecare cetăţean este obligat să le respecte;
d) Se va continua dezinfecţia pieţelor, in afara programului de lucru cu publicul;
e) Începând cu data de 23 martie 2020, Piaţa de Miercuri îşi suspendă activitatea.
Art. 6. Se aprobă prelungirea suspendării activităţii cu publicul pe toată perioada declarării stării de urgenţă la următoarele centre de servicii sociale din cadrul DAS Braşov:
- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra;
- Centrul de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice;
- Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber tip Club;
- Centrul servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator Sfântul Nicolae.
Art. 7. Se aprobă interzicerea accesului aparţinătorilor şi vizitatorilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice şi Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pe toată perioada declarării stării de urgenţă.
Art. 8. Se suspendă, începând cu data de 23.03.2020, Campania “Dar din suflet pentru seniori" de acordare a tichetelor la sediul DAS. Tichetele sociale rămase nedistribuite vor fi transmise prin poştă, pe baza cererii şi a actelor doveditoare depuse online. Persoanele care nu pot depune cererile şi documentele online vor putea ridica tichetele de la sediul DAS după încetarea stării de urgenta.
Art. 9. Se aprobă înfiinţarea de către DAS Braşov a liniei telefonice Telverde 0800xxxxxx pentru asigurarea funcţionării unui Centru de consiliere şi informare pentru persoanele vârstnice vulnerabile.
Art. 10. Se aprobă extinderea proiectului "Bunicii în siguranţă" privind asigurarea unui dispecerat de tip teleasistenţă (care va asigura inclusiv trierea urgenţelor medicale), prin achiziţia unui număr de max. 1.500 de kit-uri pentru persoanele vârstnice vulnerabile.
Art. 11. Se aprobă asigurarea de asistenţă medicală primară şi monitorizare suplimentară pentru ordine publică în imobilul situat în Braşov, str. Zizinului nr. 126C, Centrul pentru Persoane fără Adăpost şi acordarea de hrană în sistem catering pentru persoanele care sunt găzduite în cadrul CPFA.
Art. 12. (1) Se aprobă funcţionarea unui Centru de urgenţă pentru persoanele fără adăpost, într-o locaţie pusă la dispoziţia municipalităţii de un operator economic, ca soluţie de tranzit între UPU şi Centrul pentru Persoane fără Adăpost, asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană pentru persoanele vârstnice fără susţinători sau alte forme de ajutor, în limita a 100 de locuri, precum şi punerea la dispoziţia DAS Braşov, ca şi coordonator, a tuturor celor necesare pentru funcţionalitatea acestora (materiale, echipamente, personal suplimentar de la Serviciul Public de Administrare Creşe, hrană, etc., în funcţie de necesităţi).
(2) Se va asigura colaborarea cu personalul medical care va fi implicat în aceste activităţi, în funcţie de nevoile medicale.
Art. 13. Se aprobă asigurarea de condiţii de cazare şi masă în spaţiile special amenajate în sediul de pe str. Gladiolelor nr. 4, pentru personalul de specialitate, asistenţi medicali, infirmiere, îngrijitori care deservesc Căminul pentru Persoane Vârstnice şi Centrul pentru Persoane Fără Adăpost şi care fac naveta din alte localităţi.
Art. 14. DAS Braşov va face toate demersurile necesare pentru angajarea de personal suplimentar pe durata instituirii stării de urgenţă pentru activitatea directă cu persoanele vulnerabile identificate.
Art. 15. Se propune decontarea, din bugetul local al Municipiului Braşov, a tuturor cheltuielilor efectuate pentru carantinarea persoanelor peste plafonul aprobat prin HG nr.201/18.03.2020, dacă este cazul, precum şi cheltuielile aferente acordării sprjinului persoanelor vârstnice şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie socială, pe durata instituirii stării de urgenţă.
Art. 16. Se propune ca personalul angajat al Primăriei Municipiului Braşov, al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov şi al altor entităţi subordonate UAT Braşov să participe, în funcţie de solicitările persoanelor aflate în nevoie socială şi în autoizolare, pentru distribuirea produselor necesare la domiciliu.
Art. 17. Se aprobă distribuirea trusoului pentru nou-născut în fiecare zi de joi, între orele 09.00-11.00, la sediul DAS Braşov din str. Panselelor nr. 23, conform programării telefonice.
Art. 18. Începând cu data de 25 martie 2020, orele 08.00, se suspendă, pe durata instituirii stării de urgenţă, toate activităţile de picnic, jocuri colective, de societate, fitness, workout, skateboard, bicicletă, trotinetă electrică, etc., desfăşurate în toate parcurile, spaţiile publice şi de relaxare, de exemplu Parcul Schaeffler - Livada Poştei, Parcul Titulescu, Aleea de sub Tâmpa, Parcul Magnolia - centrul civic, Parcul Trandafirilor, Parcul Ursul, Parcul Berzei (Someşul), Parcul Lac Noua, Parcul Tractorul, Pasaj Fartec, cu excepţia tranzitării/deplasărilor scurte şi se interzice utilizarea celor 204 locuri de joacă publice.
Art. 19. Începând cu data de 24 martie 2020, orele 08.00, pe durata instituirii stării de urgenţă, se suspendă programul cu publicul la Grădina Zoologică Braşov.
Art. 20. Se închide domeniul schiabil pe întreaga durată de instituire a stării de urgenţă.
Art. 21. Începând cu data de 24 martie 2020, orele 06.00, pe durata instituirii stării de urgenţă, se suspendă accesul persoanelor care deţin autotuturisme, în parcarea multietajată Regina Maria, cu excepţia celor care posedă un abonament pentru această parcare".
Art. 22. Se va efectua dezinfecţia în zonele cu focare de pe raza Municipiului Braşov.
Se va încheia un act adiţional la contractul nr. 87/2015, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, încheiat cu concesionarul S.C. Coral Impex S.R.L Ploieşti prin care se stabileşte tariful pentru operaţiunea de dezinfecţie în vederea combaterii coronavirusului COVID -19 pe perioada pandemică.
Art. 23. Se propune încheierea actelor adiţionale la contractele încheiate cu operatorii serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Braşov pentru ridicarea deşeurilor contaminate.
Art. 24. Se va efectua spălarea şi dezinfecţia străzilor din Municipiul Braşov.
Art. 25. Se suspendă, din data de 16.03.2020, pe durata instituirii stării de urgenţă, activitatea cu publicul în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Poiana Braşov, Centrului de Agrement şi Divertisment Poiana Braşov, precum şi accesul în Parcarea Publică - Poiana Mică.
Art. 26. Se aprobă modificarea Programului de transport pentru anul 2020 al operatorului de transport RATBV SA., pe perioada stării de ugenţă, astfel :
(1) Oprirea programului de circulaţie a transportului public din Municipiul Braşov şi cel efectuat pe traseele metropolitane operate de RATBV S.A. la ora 22:00 (± 30min.), având în vedere măsura de restricţionare a deplasărilor pe timpul nopţii;
(2) Reducerea numărului de curse pe o parte dintre traseele de transport public din Municipiul Braşov, pe care se înregistrează o scădere semnificativă a cererii de transport;
(3) Modificari pe traseele metropolitane, care au staţie finală în terminalele din Municipiul Braşov:
o Linia 110, Braşov - Cristian: suspendarea completă a circulaţiei, având în vedere că Linia 120, Braşov - Râşnov, deserveşte şi Comuna Cristian;
o Linia 210, Brasov - Ghimbav: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare şi limitarea programului la ora 22.00;
o Linia 220, Brasov - Codlea: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare şi limitarea programului la ora 22.00;
o Linia 310, Brasov - Feldioara: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare şi limitarea programului la ora 22.00;
o Linia 420, Brasov - Sanpetru - Bod: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare şi limitarea programului la ora 22.00;
o Linia 520, Brasov - Prejmer: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare, limitarea programului la ora 22.00 şi scurtarea traseului pentru eliminarea tronsonului ultimelor 2 staţii din Lunca Câlnicului, ce sunt utilizate rar de călători, în scopul reducerii timpului petrecut în vehicul;
o Linia 540, Brasov - Vama Buzăului: anularea a 3 curse în zilele lucrătoare şi 2 în zilele de week-end.
Art. 27. In vederea evitării răspândirii epidemiei în rândul personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei"al Judeţului Braşov şi asigurarea unui răspuns optim, se aprobă alocarea a două spaţii în Municipiul Braşov, pentru a se dispersa o parte din forţele acestuia.
Art. 28. Se acordă sprijin tuturor categoriilor de personal implicat în gestionarea situaţiei de urgenţă, în sensul distribuirii de echipament de protecţie individual către aceştia.
Art. 29. Se propune constituirea grupului de voluntari care să participe, alături de personalul Primăriei Municipiului Braşov şi Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, la distribuirea produselor necesare pentru persoanele aflate la domiciliu, în funcţie de necesităţi.
Art. 30. Asociaţiile de proprietari au obligaţia să ia măsurile necesare de combatere a răspândirii virusului Covid-19, şi anume:
a) dezinfecţia suprafeţelor de contact din părţile de uz comun ale blocurilor, inclusiv a lifturilor, unde este cazul;
b) să pună la toate intrările scărilor de bloc, covoraşe îmbibate cu soluţii pe bază de clor sau alcool;
c) să se afişeze la intrările scărilor de bloc, măsurile de combatere a răspândirii virusului Covid-19, pe care fiecare cetăţean este obligat să le respecte.
Art. 31. - Se limitează la maximum 8 persoane participarea la fiecare căsătorie încheiată la Starea Civilă a Municipiului Braşov.
D.R.