Ce trebuie să ştii înainte să cumperi ouă pentru Paşte

Ce trebuie să ştii înainte să cumperi ouă pentru Paşte

În Săptămâna Mare, printre cele mai cumpărate produse din magazine vor fi ouăle, având în vedere apropierea Paştelui. În aceste condiţii, organizaţia pentru protecţia consumatorilor InfoCons ne spune câteva aspecte la care trebuie să fie atenţi cumpărătorii. În primul rând, este vizată eticheta produselor.

În conformitate cu prevederile de comercializare a ouălor, fiecare ou poartă următoarele informaţii, prin ştanţare, în ordinea mai jos menţionată.

Sistemul de creştere al găinilor este reprezentat de o cifra de la 0 la 3, astfel:

- cifra 0 corespunde ouălor provenite de la găini crescute în sistem ecologic;
- cifra 1 corespunde ouălor provenite de la găini crescute în aer liber;
- cifra 2 corespunde ouălor provenite de la găini crescute în hale, unde se pot deplasa;
- cifra 3 corespunde ouălor provenite de la găini crescute în baterii îmbunătăţite.
- un cod format din două litere care reprezintă ţară de origine (ex: România - RO);
- un cod format din două litere care reprezintă judeţul (ex: Braşov - Bv);
- un cod format din trei cifre, de la 001 la 999 care reprezintă numărul de ordine în cadrul judeţului.

Tot prin ştanţare, fiecare ou trebuie să aibă înscrisă dată durabilităţii minimale (DDM).

Aceasta reprezintă data până la care ouăle pot fi consumate şi trebuie fixată la mai puţin de 28 de zile după data ouatului.

Atenţie!
Ouăle din categoria A se clasifică după greutate astfel:

a) XL - foarte mari: 73 g şi peste;
b) L - mari: de la 63 g până la 73 g;
c) M - medii: de la 53 g până la 63 g;
d) S - mici: sub 53 g.

Ouăle din categoria A sunt cele de calitate şi pot fi identificate fie prin cuvintele "categoria A", fie prin litera "A" singură sau în combinaţie cu cuvântul "proaspete";

Ouăle din categoria A trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

- o coajă de formă normală care este curată şi intactă;
- o cameră de aer în interiorul oului nu mai mare de 6 milimetri;
- un gălbenuş fără un contur clar vizibil şi care este uşor mobil la rotirea oului;
- albuşul trebuie să fie clar şi translucid;
- oul nu trebuie să conţină materii străine sau mirosuri;
- oul nu trebuie să afişeze dezvoltarea patelor germinative.

Ouăle de categoria A nu trebuie să fie spălate sau curăţate înainte sau după sortare şi nu trebuie tratate pentru conservare sau răcite sub 5 grade C.

Pe acestea se pot aplica unul sau mai multe dintre următoarele marcaje distinctive:

a) termenul de valabilitate;
b) una sau mai multe date care să îi ofere consumatorului informaţii suplimentare;
c) categoria de calitate;
d) categoria de greutate;
e) numărul centrului de ambalare;
f) denumirea centrului de ambalare;
g) numele comercial sau marca fabricii;
h) o indicaţie asupra originii ouălor.

Ambalajele mari, precum şi ambalajele mici, chiar dacă sunt introduse în ambalaje mari, trebuie să indice pe suprafaţa exterioară, cu caractere vizibile şi lizibile, următoarele:

a) numele sau denumirea şi adresa unităţii care a ambalat sau ale celei pentru care se ambalează ouăle; numele, denumirea de activitate sau marca fabricii folosită de unitatea respectivă, care poate fi o marcă folosită în mod colectiv de mai multe întreprinderi, care poate fi indicat ă numai dacă nu conţine formulări incompatibile cu prezenta hotărâre, privind calitatea sau prospeţimea ouălor, tipul de producţie utilizat sau originea ouălor;

b) numărul de identificare al centrului de ambalare;

c) categoriile de calitate şi greutate. Ouăle din categoria A pot fi identificate fie prin cuvintele "categoria A", fie prin litera "A" singură sau în combinaţie cu cuvântul "proaspete";

d) numărul de ouă ambalate;

e) termenul de valabilitate, urmat de recomandările de depozitare pentru categoria A şi data ambalării pentru ouăle din categoria B;

f) metoda de producţie pentru ouăle din categoria A. Aceste specificaţii se folosesc obligatoriu pentru a respecta criteriile prevăzute la art. 22 alin. (3).

Atât ambalajele mari, cât şi cele mici pot conţine şi următoarele informaţii suplimentare, fie pe suprafaţa interioară, fie pe cea exterioară:

a) preţul de vânzare;
b) codurile de administrare a comerţului cu amănuntul şi/sau codurile de control ale stocului;
c) una sau mai multe date care să ofere consumatorului informaţii suplimentare;
d) specificaţiile privind condiţiile speciale de depozitare;
e) propoziţii sau simboluri menite să promoveze vânzarea ouălor, cu condiţia ca acestea şi modul în care sunt alcătuite să nu inducă în eroare cumpărătorul;
f) o indicaţie despre modul de furajare a găinilor ouătoare.

SFATURI UTILE:
- Evitaţi cumpărarea ouălor a căror coajă este crapătă, murdară sau spartă;
- La spargere, ouăle nu trebuie să prezinte albuşul tulbure sau amestecat cu gălbenusul;
- Verificaţi data durabilităţii minimale care este înscrisă pe ambalaj şi alte informaţii privitoare la acestea ! Atenţie la modul de depozitare a ouălor! Păstrarea acestor produse la temperatura camerei favorizează dezvoltarea bacteriilor, precum salmonella!
- Produsele din ouă pentru care sunt necesare anumite temperaturi de depozitare trebuie să fie depozitate la temperaturile prevăzute. Temperaturile de depozitare trebuie să fie înregistrate continuu, iar viteza de refrigerare trebuie să fie astfel încât produsul să atingă cât mai repede posibil temperaturile prevăzute. Ambalajele trebuie să fie depozitate astfel încât să se asigure ventilaţia necesar în spaţiul de depozitare.

Vopsea de ouă
- Cumpăraţi vopsea de ouă numai din locuri autorizate;
- Urmăriţi încadrarea produsului în data durabilităţii minimale.
- Atenţie! La vopsirea ouălor, nu utilizaţi vopsea pentru alte destinaţii, vă puteţi pune în pericol sănătatea!

A.C.