21 mai - ziua Sfinţilor Impăraţi Constantin şi Elena

21 mai - ziua Sfinţilor Impăraţi Constantin şi Elena

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte în 21 mai, pe Sfinţii Impăraţi Constantin şi mama sa, Elena. Constantin cel Mare s-a născut în oraşul Naissus (Nis, Serbia), în jurul anului 274. A devenit suveran al întregului Imperiu Roman, după învingerea lui Maxentiu şi a lui Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu şi Lactanţiu, în ajunul luptei cu Maxenţiu, Constantin a văzut pe cer ziua în amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui, cu inscripţia: "in hoc signo vinces" (prin acest semn, vei birui).
Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaţilor. Dând ascultare poruncii primite în vis, iese biruitor în lupta cu Maxenţiu. Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păstrează la Roma, se află inscripţia: "instinctu divinitatis" = "prin inspiraţie divină", ce descoperă cum a fost câştigată victoria asupra lui Maxenţiu.

Cea mai însemnată realizare a împaratului Constantin a fost Edictul de la Milano (313), prin care creştinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Insă, el va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).
După edictul din 313, împăratul scuteşte Biserica de impozite, îi acordă dreptul de a primi donaţii şi le dă episcopilor dreptul să judece pe cei ce nu doreau sa fie judecaţi după legile statului. Va înlatura din legile penale pedepsele contrare spiritului creştinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roşu).
Impăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), unde după lungi dezbateri, învăţătura lui Arie a fost condamnată şi s-a adoptat formula că Fiul lui Dumnezeu este de o fiinţă cu Tatăl şi deci, din veci cu El. La sinod au fost alcătuite şi primele 7 articole ale Simbolului de credinţă (Crezul), a fost fixată data Paştilor (prima duminică după luna plină, după echinocţiul de primavară) şi s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.
Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (337) în Nicomidia şi a fost înmormantat în biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el.

Impărăteasa Elena

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bitinia. In anul 293, generalul roman Constantiu Chlorus, la indemnul împăratului Diocleţian, divorţează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se recasătoreşte, ci trăieşte departe de atenţia publică, dar aproape de fiul său. A reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiţiei, în urma săpăturilor, s-au găsit trei cruci. Pentru a se identifica, crucea pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. Acesta a înviat în momentul în care a fost atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea şi a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua de 14 septembrie a devenit sărbătoarea Inălţării Sfintei Cruci în calendarul creştin.
Impărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe alte sfinte locaşuri.

“La Mulţi Ani!", sănătate şi împliniri, sărbătoriţilor zilei!
D.R.