Probele practice pentru carnetul de conducere, reluate din luna iunie

Probele practice pentru carnetul de conducere, reluate din luna iunie

Probele practice pentru obţinerea permisului de conducere vor fi reluate din 2 iunie. Examinarea va fi reluată treptat, în funcţie de momentul de expirare a dosarului de şcolarizare al candidaţilor. Pentru respectarea măsurilor de siguranţă, la proba practică, toate persoanele prezente vor sta la cel putin 1,5 metri distanţă, vor purta obligatoriu măşti şi li se va scana temperatura corporală.
De asemenea, candidaţii nu vor mai avea voie la examene cu susţinători, prieteni ori rude. Accesul în masina de examinare va fi permis doar candidatului şi instructorului auto.

Activitatea de examinare va fi reluată treptat, astfel:

1. Programarea candidaţilor cărora le-au expirat dosarele de şcolarizare în perioada 16.03 - 17.05.2020 şi pentru care există o programare prealabilă în sistem (proba practică) se va efectua prin intermediul şcolilor de conducători auto, cu informarea acestora.

2. Programarea candidaţilor cărora le expiră dosarul de şcolarizare ulterior datei de 18.05.2020 se va face din oficiu, pe cât posibil cu respectarea ordinii de programare anterioare, de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu informarea acestora.

3. Reluarea activităţii de examinare la proba practică pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la punctul 1 începând cu data de 02.06.2020, urmând ca la finalizarea acestei activităţi să fie demarată examinarea practică pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la punctul 2.

4. Reluarea activităţii de examinare la proba teoretică se va face începând cu data de 15.06.2020/22.06.2020, în funcţie de numărul de candidaţi examinaţi şi capacitatea de preluare a Serviciilor publice comunitare. Decizia se va posta pe site-ul Instituţiei Prefectului.

Măsuri de protecţie în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus:

- Utilizarea măştilor de protecţie - atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;

- Scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeşte 37,2 grade Celsius;

- Respectarea distanţării persoanelor aflate la locul de întâlnire comunicat pentru susţinerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de cel puţin 1,5 m;

- Evitarea prezentării la locul de întâlnire a candidaţilor cu însoţitori (prieteni, rude, etc). Accesul va fi permis doar candidatului şi instructorului auto.

Valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile, de la data încetării acestei stări, potrivit actelor normative în vigoare.

În acelaşi context şi pentru aceeaşi perioadă, se menţine şi valabilitatea documentelor necesare operaţiunilor de înmatriculare/transcriere sau preschimbare a permisului de conducere obţinute de către solicitanţi de la alte entităţi.

A.C.