Consiliul Judeţean Braşov a obţinut autorizaţia necesară execuţiei lucrărilor proiectului de eficientizare energetică a corpului nou al Maternităţii Braşov

Consiliul Judeţean Braşov a obţinut autorizaţia necesară execuţiei lucrărilor proiectului de eficientizare energetică a corpului nou al Maternităţii Braşov

Este vorba despre unul dintre primele proiecte cu finanţare europeană, accesate de administraţia judeţeană braşoveană în cadrul Axei prioritare 3 a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul include reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitarea sistemului de încălzire, dar şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu, cu panouri fotovoltaice si pompe de căldură. În plus, în cadrul proiectului se vor repara sau înlocui sistemele de climatizare şi de ventilaţie a aerului, se vor moderniza instalaţiile de iluminat şi se vor derula lucrări de management energetic integrat pentru clădiri.
Proiectul "Modernizare, dotare şi eficientizare energetică a corpului S+P+7+M şi corp extindere (de legătură) existent între corpul nou şi corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Braşov", are o valoare totală de 26,553 milioane lei, din care 17,85 milioane lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată prin POR 2014-2020. Durata de derulare a proiectului se va întinde până la 31 decembrie 2021.
"Mă bucur că şi acest proiect cu finanţare europeană intră în faza de execuţie. Am discutat cu managerul de proiect şi la solicitarea personalului medical al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie vom avea o întâlnire de lucru în data de 26 mai, cu participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, ai spitalului, ai constructorului şi proiectanţilor, pentru a dicuta un grafic de execuţie adaptat provocărilor pandemiei COVID. Mai exact, ţinând cont de riscurile de apariţie a unor situaţii care impun adaptarea fluxurilor medicale în spital pentru a trata inclusiv cazuri COVID, personalul medical solicită ca în perioada următoare, respectiv până în luna martie 2021, să se execute exclusiv lucrări exterioare clădirii vizate, pentru ca fluxul medical actual să nu fie afectat. Din luna martie 2021 va fi eliberat întreg corpul nou al spitalului, astfel încât să se poată executa şi lucrările interioare", a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.
D.R.