Consiliul Judeţean Braşov este primul consiliu judeţean din România care implementează un sistem informatic integrat, privind digitalizarea administrativă

Consiliul Judeţean Braşov este primul consiliu judeţean din România care implementează un sistem informatic integrat, privind digitalizarea administrativă

Astfel, în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea procesului decizional şi reducerea birocraţiei la nivelul Consiliului Judeţean Braşov", a fost adjudecat contractul privind Servicii de dezvoltare şi implementare a Sistemului informatic pentru optimizarea procedurilor şi fluxurilor de lucru administrative din Consiliul Judeţean Braşov.
Contractul este rezultatul procedurii de achiziţie derulate în sistem competitiv la nivel european, toate etapele procedurii fiind avizate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. Valoarea contractului este de 1.579.939,00 lei fără TVA, durata acestuia fiind de 18 luni.
În cadrul contractului se va implementa un sistem informatic integrat (portal web, captură documente, arhivare electronică, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informaţionale ale instituţiei şi reducerii întârzierilor în procesul decizional, cu impact asupra activităţilor operative ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Braşov.
Astăzi a avut loc o primă întâlnire de lucru a conducerii executive a Consiliului Judeţean Braşov cu reprezentanţii firmei care a câştigat contractul, pentru familiarizarea beneficiarilor cu sistemul informatic care va fi achiziţionat şi implementat la nivelul instituţiei.
"Am participat alături de colegii mei la prezentarea sistemului informatic pe care îl vom implementa la nivelul instituţiei, un sistem care va contribui în mod esenţial la debirocratizarea activităţii noastre. Mă bucur că suntem primul consiliu judeţean din România care va dispune de astfel de sistem informatic integrat privind digitalizarea administrativă. Iată că accesăm fonduri europene pe toate programele şi axele pentru care suntem eligibili, Programul Operaţional Capacitate Administrativă fiind un alt instrument prin intermediul căruia am atras finanţări nerambursabile pentru judeţul Braşov", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.
Proiectul "Îmbunătăţirea procesului decizional şi reducerea birocraţiei la nivelul Consiliului Judeţean Braşov", cu o valoare totală de 3.750.775,47 lei, din care 3.657.759,96 lei este valoarea cofinanţării UE, asigurată prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, este implementat de CJ Braşov în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.
Ca o continuare firească a acestui proiect, Consiliul Judeţean Braşov a semnat în data de 22 mai 2020, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, un nou contract de finanţare, cel pentru proiectul "Digitalizarea serviciilor sociale şi medicale aflate în competenta Consiliului Judeţean Braşov", în valoare de 2.964.024,96 lei. Acest proiect vizează digitalizarea administrativă pentru cele unităţile medicale din subordine şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
Digitalizarea administraţiei va permite ca procedurile administrative să se desfăşoare fără constrângeri geografice sau de timp, contribuind astfel la un confort sporit pentru cetăţeni şi firme private. Acest lucru va face serviciile administrative accesibile 24 de ore pe zi, scurtând drastic timpul de reacţie şi scutind eforturi importante depuse în prezent cu activitatea administrativă curentă, în acelaşi timp contribuind la o transparenţă efectivă a activităţii instituţiei publice.
Printre avantaje se numără:
- Furnizarea de informaţii administrative prin mijloace electronice. Va fi posibilă obţinerea electronică a documentelor administrative, a reglementărilor naţionale şi locale, a planurilor şi a performanţei măsurilor şi proiectelor derulate de Consiliul Judeţean Braşov, obţinerea de rapoarte şi informaţii statistice 24 de ore pe zi.
- Depunerea electronică (cerere, notificare etc.). Va fi posibilă depunerea solicitărilor de la domiciliu sau de la birou, 24 de ore din 24.
- Proceduri electronice pentru venituri şi cheltuieli. Va fi posibil să se construiască bugetul instituţiei într-un timp mult mai scurt şi cu o acurateţe mult mai mare, iar cetăţenii şi firmele private pot să plătească taxe şi impozite prin intermediul internetului.
- Documente electronice. Practic, toate documentele generate de administraţie se vor elabora pe cale electronică (fără hârtie), prin implementarea tehnologiei de semnătură electronică şi arhivă electronică.
Promovarea digitalizării serviciilor publice va avea impact asupra multor domenii gestionate de Consiliul Judeţean, cum ar fi atribuţiile legate de asistenţă medicală, asistenţă socială, cultură, transport etc. şi este de aşteptat să aducă îmbunătăţiri în calitatea vieţii în ansamblul său, prin furnizarea de servicii publice diversificate şi de înaltă calitate. De asemenea, digitalizarea poate permite cetăţenilor să formeze în mod voluntar reţele online şi să participe activ la activităţile administrative şi la activităţi sociale, ceea ce poate duce la implementarea administrării participative într-un sens real. În plus, se pot obţine informaţii uşor accesibile în diverse domenii, cum ar fi utilizarea de informaţii stocate în biblioteci şi muzee de la domiciliu (pentru care se are în vedere accesarea de noi proiecte în viitor). Astfel, digitalizarea activităţilor care sunt strâns legate de viaţa de zi cu zi a oamenilor va contribui la îmbunătăţirea alfabetizării informaţionale a tuturor şi corectarea decalajului digital.
D.R.