Au început înscrierile în învăţământul profesional şi în şcolile profesionale duale

Au început înscrierile în învăţământul profesional şi în şcolile profesionale duale

Programul admiterii la şcolile profesionale duale şi în învăţământul professional :
29 iunie - 3 iulie 2020 şi 6 iulie 2020 Înscrierea în şcolile profesionale duale şi în învăţământul profesional
6 iulie 2020 - Afişarea listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional şi în învăţământul dual, la sediul şcolilor profesionale şi duale
La şcolile profesionale unde se organizează preselecţie, dar şi acolo unde nu a fost anunţată preselecţie dar numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează data şi procedura de Preselecţie (data, loc, ora, acte necesare, alte detalii organizatorice).
7 - 8 iulie 2020 - Desfăşurarea probei de preselecţie în învăţământul profesional de stat, acolo unde s-a decis organizarea acesteia. Comunicarea rezultatelor, la finalul fiecărei zile
7 - 8 iulie 2020 - Desfăşurarea probelor eliminatorii în şcolile duale în care s-a decis organizarea acestora. Comunicarea rezultatelor, la finalul fiecărei zile
8 - 10 iulie 2020 - Ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de înscriere în învăţământul profesional de la şcoala care a organizat preselecţia
În cazul în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care nu s-a organizat preselecţie, atunci aceştia nu vor mai ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi
8 - 10 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la şcolile profesionale care nu au organizat probe de preselecţie
În aceste 3 zile se pot înscrie în învăţământul profesional de stat şi în şcolile duale şi alţi elevi interesaţi, care nu s-au înscris în perioada 29 iunie - 3 iulie 2020 şi 6 iulie, care au renunţat la locul ocupat prin preselecţie sau care au fost respinşi la probele eliminatorii organizate în învăţământul dual
10 iulie 2020 - Afişarea listei candidaţilor înscrişi / Afişarea informaţiilor privind organizarea unei probe suplimentare de admitere, acolo unde numărul înscrişilor este mai mare decât numărul de locuri
13 - 14 iulie 2020 - Desfăşurarea probei suplimentare de admitere / Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
15 iulie 2020 - Rezultatele finale
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat şi în şcolile duale începe în 22 iulie 2020, cu o nouă etapă de înscrieri.
D.R.