Prima probă scrisă din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale

Prima probă scrisă din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale

Luni, 29 iunie, s-a desfăşurat prima probă scrisă din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale (sesiunea 2020). Din cei 5 candidaţi înscrişi la Braşov, pentru susţinerea probei de Limbă şi literature română, au fost prezenţi 4 candidaţi, unul dintre aceştia beneficiind de condiţii speciale fiind în
imposibilitatea redactării lucrării scrise.
Subiectul şi baremul de corectare pentru proba de Limba şi literatura română au
fost publicate de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.
Următoarea probă va avea loc marţi, 30 iunie (Matematică).
Primele rezultate vor fi afişate joi, 2 iulie, până la ora 12.00, în centrul de examen.
În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale prin anonimizarea numelui şi a prenumelui.
Contestaţiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie.
D.R.