Informare privind ultima probă scrisă (Limba şi literatura maternă) din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale - sesiunea iunie 2020

Informare privind ultima probă scrisă (Limba şi literatura maternă) din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale - sesiunea iunie 2020

Miercuri, 01 iulie, s-a desfăşurat ultima probă scrisă, cea la Limba şi literatura maternă, din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale (sesiunea 2020). Din cei nouă candidaţi înscrişi pentru susţinerea probei, toţi au fost prezenţi. Nu au existat situaţii de candidaţi absenţi, eliminaţi sau cu temperatura peste maximul admis, de 37.3 grade Celsius.
La Limba şi literatura germană au susţinut proba trei candidaţi (Bucureşti - 1 candidat, Mureş - 1 candidat, Satu Mare - 1 candidat) şi şase candidaţi au susţinut la Limba şi literatura maghiară (Bihor - 1 candidat, Harghita - 1 candidat, Mureş - 3 candidat, Sălaj - 1 candidat).
Subiectul şi baremul de corectare vor fi publicate de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, la ora 15.00.
Primele rezultate vor fi mâine, 2 iulie, până la ora 12.00, în centrele de examen. În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale prin anonimizarea numelui şi a prenumelui.
Contestaţiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie.
D.R.