A fost lansat în dezbatere publică proiectul guvernamental pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Sălii Polivalente Brașov

A fost lansat în dezbatere publică proiectul guvernamental pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Sălii Polivalente Brașov

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex multifuncțional – Sală polivalentă, municipiul Brașov, județul Brașov”. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mlpda.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. Proiect de Hotărîre de Guvern, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex multifuncțional – Sală polivalentă, municipiul Brașov, județul Brașov” În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex multifuncțional – Sală polivalentă, municipiul Brașov, județul Brașov”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Brașov, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Art. 3. – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. D.R.