17 octombrie - Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei

17 octombrie - Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei

Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei este marcată, anual, la data de 17 octombrie. Din 1993, Organizația Națiunilor Unite a instituit această zi. 17 octombrie este o oportunitate de a atrage atenția asupra necesității de a pune capăt sărăciei și mizeriei. Eliminarea sărăciei este imperativă din punctul de vedere al drepturilor omului, dar și din punctul de vedere al dezvoltării și al păcii. Anul acesta este celebrată aniversarea a 72 de ani de la proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Este important să reamintim legătura fundamentală dintre sărăcia extremă și drepturile omului și că persoanele care trăiesc în sărăcie sunt afectate în mod disproporționat de numeroase încălcări ale drepturilor omului. Joseph Wresinski a fost unul dintre primele persoane care au evidențiat această legătură directă între drepturile omului și sărăcia extremă. În februarie 1987, el a apelat la Comisia pentru Drepturile Omului să examineze problema sărăciei extreme și a drepturilor omului și a capturat elocvent legătura dintre drepturile omului și sărăcia extremă, cu observația sa profundă: „Oriunde bărbații și femeile sunt condamnate să trăiască în sărăcie extremă, drepturile omului sunt încălcate. Inițial, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei a fost sărbătorită ca Ziua mondială pentru respingerea sărăciei în cadrul unei mari reuniuni publice desfășurate în 17 octombrie 1987, la Paris, unde aproximativ 100.000 de persoane au răspuns chemării părintelui Joseph Wresinski. În acea zi, o declarație a fost gravată pe o piatră comemorativă, proclamând că sărăcia extremă reprezintă o încălcare a drepturilor omului și afirmând necesitatea ca toți oamenii să se unească pentru a se asigura că aceste drepturi sunt respectate. Sărăcia extremă omoară mai mulți copii, adolescenți și adulți decât războiul; aceasta nu este doar o problemă economică, ci mai degrabă un fenomen multidimensional care cuprinde atât lipsa unui venit, cât și lipsa serviciilor de bază necesare pentru a trăi în demnitate. Persoanele care trăiesc în sărăcie se confruntă cu multe prejudecăți care le împiedică să își realizeze drepturile. Efectele sărăciei sunt strâns legate și produc efecte sinergice, incluzând: condiții de muncă nesigure, locuințe insalubre și nesănătoase, lipsa hranei, accesul inegal la justiție și accesul limitat la serviciile de sănătate. Educația va continua probabil să joace un rol decisiv în capacitatea generațiilor viitoare de a ieși din sărăcie, chiar dacă nu determină singură statutul economic. Este important să se urmărească familiarizarea copiilor și a tinerilor cu drepturile omului și lupta împotriva sărăciei, prin mobilizarea sistemului educațional, a factorilor de decizie și a mișcărilor copiilor și tinerilor. Tuturor trebuie să le dăm ocazia și să îi susținem în a-și exprima refuzul ca alți copii, tineri sau adulți să fie respinși și să iasă din viitorul nostru, al tuturor. Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei pune drepturile omului în centrul luptei împotriva sărăciei și afirmă necesitatea recunoașterii, a protecției și a respectului pentru indivizibilitatea lor, prin sensibilizarea și mobilizarea tuturor părților interesate: bărbați, femei, copii, tineri și bătrâni. D.R.