În 13 noiembrie este pomenit Sfântul Ioan Gură de Aur

În 13 noiembrie este pomenit  Sfântul Ioan Gură de Aur

Pe Sfântul Ioan Gură de Aur îl pomenim la sfârșitul fiecărei sfinte Liturghii, în calitate de creator divin inspirat al ei. Îl mai pomenim și cu alte prilejuri spirituale, așezate de biserică în calendarele sale. Iată, bunăoară, pe 13 noiembrie, întreaga eclesie creștină prăznuiește mutarea la cele veșnice a sfântului. Apoi, sfâșitul lunii ianuarie, putem spune că se situează chiar sub zodia duhovnicească a marelui părinte, aparținând bisericii creștine a veacului al IV-lea. Ioan Gură de Aur, cunoscut și ca Ioan Hrisostom, a fost arhiepiscop de Constantinopol, una din cele mai importante figuri ale patrologiei creștine, considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană și în Biserica Apuseană, care îl venerează cu titlul de doctor al Bisericii. A adoptat o poziție împotriva creștinilor iudaizați cu opt predici în acest sens, având astfel un rol în dezvoltarea antisemitismului creștin. SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR sau IOAN HRISOSTOM a fost Patriarh al Constantinopolului. S-a născut la Antiohia, anul nașterii sale fiind plasat între 344 și 354. A fost botezat la vârsta de 20 de ani și a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragatiu, iar retorica cu Libaniu. A fost hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Meletie (381), și preot de către Flavian, urmașul lui Meletie (386). După moartea lui Nectarie, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aura fost ales Patriarh al Constantinopolului, fiind hirotonit de Patriarhul Teofil al Alexandriei, la 28 februarie 398. Doctrina teologică a Sfântului Ioan poartă amprenta preocupărilor sale majore, și anume, exegeza biblică și activitatea pastorală. A predicat și a scris un număr impresionant de comentarii la Sfânta Scriptură. A dezvoltat o operă misionară și filantropică impresionantă, rămânând pentru generațiile următoare un model de slujitor al lui Hristos. D.R.