UE vrea ca până în 2030 cel puțin 78% dintre europenii între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă

UE vrea ca până în 2030 cel puțin 78% dintre europenii între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru „realizarea unei Europe sociale puternice, axată pe locuri de muncă” care, printre obiectivele principale pe care UE trebuie să le realizeze până în 2030, își propune ca cel cel puţin 78% dintre persoanele cu vârsta între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă. Alte obiective de îndeplinit de către UE în următorii 10 ani sunt participarea anuală a cel puțin 60% dintre adulți la cursuri de formare și reducerea cu el puțin 15 milioane a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Planul de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale prezintă acţiuni concrete în vederea implementării în continuare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale, ca efort comun al statelor membre şi al UE, cu implicarea activă a partenerilor sociali şi a societăţii civile. „Redresarea noastră economică trebuie să fie favorabilă incluziunii, echitabilă şi generatoare de locuri de muncă. De aceea, Comisia propune o agendă ambiţioasă pentru implementarea Pilonului european al drepturilor sociale şi invită statele membre să sprijine activ ocuparea forţei de muncă în etapa de redresare după criza provocată de pandemia de COVID-19”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor. „În prezent, dorim să îl revigorăm prin transformarea principiilor sale în acţiuni. Crearea de locuri de muncă şi asigurarea faptului că cetăţenii deţin competenţele adecvate pentru a le ocupa reprezintă una dintre principalele noastre priorităţi. Acesta este obiectivul EASE. Avem, de asemenea, obligaţia colectivă de a combate sărăcia în UE şi de a crea o societate favorabilă incluziunii. Toţi avem un rol de jucat. Aştept cu interes reiterarea angajamentului faţă de drepturile sociale cu ocazia Summitului social din luna mai”, a spus comisarul european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit. Comisia a prezentat o recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forţei de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE). Prin această recomandare, Comisia le oferă statelor membre orientări concrete cu privire la măsurile de politică, sprijinite de posibilităţile de finanţare ale UE, care sunt necesare pentru a realiza o tranziţie progresivă de la măsurile de urgenţă luate pentru a menţine locurile de muncă în contextul crizei actuale la noile măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă. Recomandarea promovează crearea de locuri de muncă şi tranziţiile profesionale de la sectoarele în declin la sectoarele în expansiune, în special la cel digital şi la cel ecologic. Aceste noi măsuri ar trebui să conţină trei elemente: stimulente pentru angajare şi sprijin antreprenorial; oportunităţi de perfecţionare şi recalificare şi un sprijin mai mare din partea serviciilor de ocupare a forţei de muncă. Cu o rată a șomajului de 4,9%, România se află pe locul 8 printre țările UE cu cele mai scăzute rate ale șomajului. Rata şomajului s-a menţinut la 7,5% în Uniunea Europeană în decembrie şi la 8,3% în zona euro, conform celor mai recente date. A.C.