Servicii electronice la dispoziția contribuabililor

 Servicii electronice la dispoziția contribuabililor

În contextul rãspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi structurile subordonate, A.J.F.P Alba, Braşov, Covasna, Mureş şi Sibiu, reamintesc contribuabililor serviciile electronice ce pot fi utilizate, pentru comunicarea la distanţă, în vederea cunoaşterii, clarificării şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale astfel: Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit și disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obținerea informațiilor fiscale privind situația fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale și primirea electronică a documentelor și a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu. Instrucțiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link https://www.naf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv Formularul Unic de Contact a) contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual: - prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind situația fiscalã proprie; b) contribuabilii care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual: - prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul Agenției - pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT. Totodată, D.G.R.P Braşov prin intermediul structurilor subordonate, respectiv A.J.F.P Alba, Braşov, Covasna, Mureş şi Sibiu pune la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de agenţia fiscală, în sediile instituției. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. Informații cu privire la aplicarea legislației fiscale se pot obține telefonic la nr. de telefon (+4)031.403.91.60 - Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor - Call-center. D.R.