Finanțele atrag atenția că închirierea, în scop turistic, a camerelor situate în locuințe proprietate personală, este impozitată

Finanțele atrag atenția că închirierea, în scop turistic, a camerelor situate în locuințe proprietate personală, este impozitată

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov aduce în atenţia contribuabililor modificările, apărute în anul 2021, cu privire la impozitarea veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, astfel: • Impozitarea la norma de venit a devenit obligatorie pentru persoanele care închiriază între 1 și 5 camere inclusiv (spre deosebire de anii anteriori când acești contribuabilii aveau posibilitatea optării pentru impozitarea în sistem real); • Persoanele care încep să închirieze mai mult de 5 camere în cursul anului sunt obligate ca începând cu anul următor să determine venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (în anii anteriori trecerii la sistemul real avea loc în cursul anului, din momentul închirierii a mai mult de cinci camere); • Declararea normei anuale de venit/venitului impozabil și a impozitului (atât în cazul veniturilor impozitate la normă de venit cât şi în cazul celor impozitate în sistem real) se face prin depunerea declarației unice (formular 212) cap. I - Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, respectiv 25 mai 2022, dată până la care se achită şi impozitul; • Contribuabilii care determină veniturile în sistem real nu mai estimează veniturile în cursul anului în care acestea sunt obținute. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.anaf.ro pagina DGRFP Braşov - Secţiunea Asistenţă contribuabili/Informaţii curente/Informaţii privind noutăţile legislative. D.R.