IANUARIE 2019

1 M (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; (Anul Nou. Tedeum)

2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Sfânta Iuliana din Lazarevo; (Harți)

3 J Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Prooroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou;

4 V Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; (Harți. Zi aliturgică).

5 S Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; (Ajunul Botezului Domnului. Post)

6 D (✝) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare); Toate ale praznicului: Ap. Tit 2, 11-14; 3,4-7; Ev. Matei 3, 13-17

7 L ✝Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului; 

8 M Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica;

9 M Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei;

10  J ✝ Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul;

11  V ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț;

12  S Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”;

13  D Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe;  Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers; Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 8, voscr. 11

14  L (Odovania praznicului Botezului Domnului) Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar; 

15  M Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul;

16  M Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul;

17  J ✝ Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria;

18  V ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei;

19  S Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul;

20  D ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov; Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 (a celor 10 leproși); glas 1, voscr. 1

21  L Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia;

22  M Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei;

23  M Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp;

24  J Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia; (Tedeum)

25  V  ✝ Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;

26  S ✝ Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont;

27  D ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa; Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 2, voscr. 2

28  L Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”;

29  M Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul;

 30  M   ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini;

 31  J Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros;