NOIEMBRIE 2019

1 V Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian, cei din Asia; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope;

2 S Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă)

3 D Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul; Duminica a 22-a după Rusalii ; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); glas 3, voscr. 9

4 L Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul;

5 M Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan;

6 M Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca; Sfântul Varlaam Hutinski;
7 J Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”;
8 V ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri;
9 S Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matroana; Sfânta Cuvioasă Teoctista; Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov;
10  D Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul; Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 4, voscr. 10

11  L ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei;

12  M ✝ Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din TelciuSfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul;

13  M ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin;
14  J Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; ✝Sfântul Apostol Filip; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15  V ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici);  (Începutul Postului Nașterii Domnului)
16  S ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Matei;
17 D Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); glas 5, voscr. 11

18 L Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul;

19  M Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”;

20  M ✝ Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; ✝) Sfântul Mucenic Dasie; Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
21  J (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; (Dezlegare la pește)
22  V Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia;
23  S ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; (Dezlegare la pește)
24  D Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Duminica a 30-a după Rusalii ; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); glas 6, voscr. 1  (Dezlegare la pește)

25  L Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului ✝ Sfântul Mare Mucenic Mercurie; ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; (Dezlegare la pește)

26  M Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul;

27  M Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
28  J Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov;
29  V Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen;
30  S ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; ✝ Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei;  (Dezlegare la pește)