FEBRUARIE 2019

1 V Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola;

2 S ✝ Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil;

3 D Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei; Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 3, voscr. 3

4 L Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie;
5 M Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”;

6 M Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;

7 J Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia;

8 V Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria;

9 S Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul;

10  D ✝ Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel; Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 4, voscr. 4

11  L Sfânta Teodora împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; Duminica Înfricoșatei Judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

12  M Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron

13  M Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk;

14  J Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; (Zi aliturgică. Dezlegare la brănză, lapte, ouă și pește)

15  V Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”

16  S Sfântul Mucenic Valent; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; (Zi aliturgică. Dezlegare la brănză, lapte, ouă și pește)

17  D Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului)Ap. 2 Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 5, voscr. 5 (Începutul Triodului) 

18  L Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei;

19  M Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena;

20  M Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; (Harți)

21  J Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; (Canonul cel Mare)

22  V  Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Harți)

23  S Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul;

24  D ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. luca 15, 11-32; glas 6, voscr. 6

25  L Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie;

26  M Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca;

27  M Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;

28  J ✝ Sf. Cuv. Ioan Casian si Gherman, din Dobrogea, Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei;