Secretul iubirii către Dumnezeu este iubirea către aproapele

Secretul iubirii către Dumnezeu este iubirea către aproapele

„Nu trebuie să numim sau să socotim pe vreunul rău, ci pe toţi să-i vedem, cum am spus, ca buni. Chiar dacă ai vedea pe vreunul tulburat de patimi, să nu urăşti pe fratele, ci patimile care-l războiesc.” (Sfântul Simeon Noul Teolog).

În ...
Înaintea Postului

Înaintea Postului

Se deschid uşile pocăinţei, începe Postul Mare. El se repetă în fiecare an şi de fiecare dată ne aduce mult folos dacă îl parcurgem cum se cuvine. Marele Post este pregătirea pentru viaţa viitoare, iar ca ţel mai apropiat este pregătirea ...


Robia păcatului

Robia păcatului

Să intre fiecare în sine însuşi şi să cerceteze mai cu luare-aminte ce lucrează în el, ce îi dă imbold să acţioneze, care este în el principalul resort care îi mişcă gândurile, simţămintele şi faptele. ...
Puterea untdelemnului de la candela Maicii Domnului

Puterea untdelemnului de la candela Maicii Domnului

Untdelemnul de la candela Maicii Domnului are puteri miraculoase și este bine ca omul, înainte de culcare, să se ungă pentru a fi păzit de toate relele. Aceeași putere o are și uleiul ce arde în candelă la icoanele sfinților.
Potrivit www.doxologia.ro, ...
Taina numelui

Taina numelui

„Unui nume îi dai viaţă pomenindu-l. Numele cheamă de îndată sufletul pe care-l desemnează; de aceea pomenirea unui nume are o semnificaţie atât de adâncă". A invoca numele unei persoane înseamnă a o face prezentă efectiv. ...
Despre tăcere, grăire în deșert și îndrăzneală

Despre tăcere, grăire în deșert și îndrăzneală

1. Nevoiţi-vă în linişte, maica tuturor virtuţilor dumnezeieşti. Păstraţi liniştea ca să puteţi rosti rugăciunea.
Căci atunci când vorbeşti, cum e oare cu putinţă să eviţi grăirea în deşert, ...
Mândria sau trufia

Mândria sau trufia

Cea mai mare patimă, dintre cele enumerate, este mândria. Mândria, sau trufia, este o preţuire exagerată a însuşirilor şi meritelor proprii şi o atitudine de superioritate sau de dispreţ faţă de ceilalţi oameni. Sfântul Iacob ne ...
Nu te măsura pe tine în toate cele pe care le faci

Nu te măsura pe tine în toate cele pe care le faci

Nu sta să te judeci pe tine însuţi pentru ceva pe care l-ai făcut – bine, rău, virtute, păcat – sau să-l compari cu ceilalţi. De câte ori nu avem de-a face cu acest lucru! Să uităm cele din urmă şi să nu ne intereseze ce am făcut. ...