Puterea untdelemnului de la candela Maicii Domnului

Puterea untdelemnului de la candela Maicii Domnului

Untdelemnul de la candela Maicii Domnului are puteri miraculoase şi este bine ca omul, înainte de culcare, să se ungă pentru a fi păzit de toate relele. Aceeaşi putere o are şi uleiul ce arde în candelă la icoanele sfinţilor.
Potrivit ...
Femeia de mâine se formează din fetiţa de astăzi

Femeia de mâine se formează din fetiţa de astăzi

Sfântul Ioan Gură de Aur acordă o asemenea importanţă copiilor încât face următoarea afirmaţie: "Cel mai mare păcat dintre toate şi cea mai mare răutate este aceea de a-şi neglija copiii". În Omilia ...


Ce-i spunem copilului agresat de un alt copil

Ce-i spunem copilului agresat de un alt copil

Trebuie să-l îmbărbătăm pe copil, să remarcăm atunci când el face faţă cu succes situaţiei. Nu trebuie să-l condamnăm şi să-l ponegrim pe cel care l-a necăjit; mai bine este să explicăm ...
Secretul iubirii către Dumnezeu este iubirea către aproapele

Secretul iubirii către Dumnezeu este iubirea către aproapele

„Nu trebuie să numim sau să socotim pe vreunul rău, ci pe toţi să-i vedem, cum am spus, ca buni. Chiar dacă ai vedea pe vreunul tulburat de patimi, să nu urăşti pe fratele, ci patimile care-l războiesc.” (Sfântul Simeon Noul Teolog).

În ...
Înaintea Postului

Înaintea Postului

Se deschid uşile pocăinţei, începe Postul Mare. El se repetă în fiecare an şi de fiecare dată ne aduce mult folos dacă îl parcurgem cum se cuvine. Marele Post este pregătirea pentru viaţa viitoare, iar ca ţel mai apropiat este pregătirea ...
Robia păcatului

Robia păcatului

Să intre fiecare în sine însuşi şi să cerceteze mai cu luare-aminte ce lucrează în el, ce îi dă imbold să acţioneze, care este în el principalul resort care îi mişcă gândurile, simţămintele şi faptele. ...