Nicolaescu: "Considerăm inoportun proiectul de modificare a Codului muncii"

Nicolaescu: "Considerăm inoportun proiectul de modificare a Codului muncii"

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților a organizat, luni 5 octombrie, dezbaterea publică cu tema "Modificările Codului muncii", la care au participat reprezentanți ai patronatelor și alți actori relevanți din domeniu, cum ar fi Camera de Comerț și Industrie a României, Confederația Patronală Concordia, Confederația Națională a Patronatului Român, Consiliul Investitorilor Străini, BCR, Bancpost, Adecco România și Ziarul Financiar.
Potrivit comunicatului PNL, oportunitatea organizării acestei consultări a fost dată de dezbaterea în Parlament a numeroaselor propuneri de modificare a legislației muncii și în mod special a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x nr. 577/2015), care este în prezent în atenția comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților.

Flexibilizarea relațiilor angajat-angajator

Partidul Național Liberal consideră că se impune să aducă la masa discuțiilor toate părțile implicate şi interesate de acest subiect, în vederea stabilirii principiilor care trebuie să stea la baza elaborării unei soluții legislative care să determine flexibilizarea relațiilor angajat-angajator, în contextul unei distribuiri echilibrate în ceea ce privește drepturile și obligațiile partenerilor unui contract de muncă.
"Din perspectiva patronatelor, amendarea Codului Muncii este inoportună pentru că atacă competitivitatea și performanța economiei românești, traducându-se în costuri suplimentare cu forța de muncă și echivalând cu suportarea costurilor de producție de către consumatorii finali sau chiar cu dispariția de locuri de muncă sau a unor afaceri. În opinia patronatelor, această inițiativă cetățenească aduce o imixtiune gravă în planul de afaceri al fiecărei companii și în gestionarea resurselor umane cu impact direct asupra adaptabilității angajatorilor la dinamica pieței. În plus, aceste modificări ar putea produce efecte semnificative pentru piața forței de muncă temporară, amenințându-i activitatea și privând economia de beneficiile pe care le produce", a declarat Eugen Nicolaescu.


M.T.

Foto: PNL