100 de mii de euro pentru proiectul "Am fost cetățeanul Orașului Stalin"

100 de mii de euro pentru proiectul "Am fost cetățeanul Orașului Stalin"

In 21 iunie 2016, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a publicat proiectele caștigătoare pentru programul ,,Europa pentru Cetățeni”, Componenta 1 „Memorie istorică europeană” (proiecte depuse pentru termenul limită din 1 martie 2016). Au fost selectate 38 de proiecte din 26 țări care vor primi finanțare in sumă totală de 3.342.500 de euro.

“Cu bucurie, vă informăm că intre proiectele europene caștigătoare se află și proiectul depus de Muzeul Județean de Istorie Brașov, I Was Citizen of Stalin Town / Am fost cetățeanul Orașului Stalin. Este singurul proiect romanesc care va fi finanțat de Comisia Europeană pe componenta „Memorie istorică europeană” in anul 2016 și primul proiect cu finanțare de la Comisia Europeană caștigat de o instituție culturală brașoveană. Proiectul I Was Citizen of Stalin Town va beneficia de un grant de 100.000 de euro, suma maximă oferită de program”, a declarat directorul Muzeului Județean de Istorie, Nicolae Pepene.Parteneriat cu alte orașe europeneIn contextul programului ,,Europa pentru Cetățeni”, componenta 1 – Memoria istoriei, Muzeul Judetean de Istorie Brașov a abordat un subiect istoric de interes european, bazandu-se pe recuperarea memoriei istorice din orașele care au purtat numele dictatorului I.V. Stalin. Astfel, proiectul I Was Citizen of Stalin Town dezvoltă un parteneriat internațional intre organizații culturale din șase orașe europene Stalin, respectiv: Brașov, Varna (Bulgaria), Katovice (Polonia), Kucova (Albania), Eisenhuttenstadt (Germania) și Dunaujvaros (Ungaria).

Partenerii proiectului I Was Citizen of Stalin Town, al cărui solicitant este Muzeul Județean de Istorie Brașov, sunt European Network Remembrance and Solidarity (Polonia), Muzeul Național de Istorie al Albaniei din Tirana și Muzeul Orășenesc Dunaujvaros.

Orașele Stalin au fost simboluri ale vasalității regimurilor politice din țările comuniste față de Moscova și Stalin, ale „noii lumi” ce urma să se nască din lupta de clasă intre cetățenii țărilor comuniste.

In acest context istoric, proiectul I Was Citizen of Stalin Town urmărește, pe de o parte, să starnească dezbateri publice privind modul in care regimurile totalitare staliniste au privat cetățenii de drepturile lor fundamentale și au condus la abuzuri in masă, iar pe de altă parte, să ii determine pe cetățenii Europei contemporane să reflecte asupra cauzelor care au determinat constituirea Uniunii Europene și modul in care guvernele și cetățenii generațiilor care au trăit dramele regimurilor totalitare din Europa secolului XX urmăresc promovarea păcii.Debut după 1 augustProiectul Muzeului Județean de Istorie Brașov are o abordare interactivă pentru că pune accentul pe experiența personală a cetățenilor orașelor Stalin, pe fapte de viață cotidiană, ,,mici istorii" prin care adolescenții, tinerii și adulții din zilele noastre, care nu au trăit dramele acelei perioade, pot ințelege, mai ușor, consecințele instaurării regimurilor totalitare asupra valorilor europene și bunăstării cetățenilor europeni.

Proiectul va debuta după 1 august 2016 prin constituirea echipei internaționale de proiect. Cei patru reprezentanți selecționați din fiecare țară implicată in proiect vor deveni parte integrantă in echipa extinsă a proiectului, avand un rol activ la toate cele cinci ateliere de lucru și la Școala de Vară.

Pentru popularizarea proiectului, incepand din toamna anului 2016, in fiecare țară implicată in proiect va fi disponibilă o platformă online, o bază de date cu documente și mărturii relevante din perioada stalinistă.Calendarul proiectului:


• octombrie 2016 – februarie 2017: campania de documentare in toate orașele Stalin implicate in proiect.


• martie 2017: selecția reprezentanților orașelor Stalin. Reprezentanții fiecărui oraș vor participa la cate un atelier in toate celelalte orașe din proiect.


• aprilie – iulie 2017: ateliere in cinci foste orașe Stalin (Varna, Katovice, Kucova, Eisenhuttenstadt și Dunaujvaros). Pe rand, fiecare echipă locală Stalin va avea rolul de gazdă. Activitatea are rolul de a caștiga o „experiență Stalin” pentru reprezentanții celor șase orașe partenere și a-i ajuta să conștientizeze beneficiile actualei perioadei in antiteză cu perioada regimurilor totalitare.


• 1 – 6 august 2017: Școala internațională de Vară din Brașov. Este momentul concluziilor pentru participanții direcți.


• 10 august – 31 octombrie 2017: Expoziția itinerantă ,,I Was Citizen of Stalin Town / Am fost cetățeanul Orașului Stalin". Structura acesteia este impărțită intre contextualizarea istorică europeană a cetățeniei in orașele Stalin și prezentarea fiecărui oraș Stalin implicat in proiectul ,, I Was Citizen of Stalin Town ".

CORONAPRESS