Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific beneficiază în anul 2021 de facilităţi fiscale

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific beneficiază în anul 2021 de facilităţi fiscale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii de faptul că, în conformitate cu prevederile art. I din O.U.G nr. 19/2021 privind unele măsurifiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, a fost aprobată scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi. Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi nu datorează pentru anul 2021 acest impozit pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cudata de 01 aprilie 2021. Contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific, stabilit potrivit Legiinr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de 90 de zile calculate începând cu data de 1 aprilie 2021 şi a numărului de 90 de zile calendaristice, prevăzut la art. XXV alin. (1) din OUG nr. 226/2020, respectiv calculate începând cu data de 01 ianuarie 2021. Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii pot apela Call Center-ul de asistenţă al A.N.A.F - 031.403.91.60 sau pot transmite solicitări în scris, prin intermediul Formularului de contact, disponibil pe website-ul ANAF ( https://www.anaf.ro/asistpublic/) şi în serviciul Spaţiu Privat Virtual selectând categoria Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal. D.R.