Brașovenii mai au timp până în 21 iunie pentru a se înscrie în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar

Brașovenii mai au timp până în 21 iunie pentru a se înscrie în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar

Primăria Brașov, în parteneriat cu Asociația pentru Valori în Educație, a demarat, la sfârșitul lunii mai, recrutarea reprezentanților primarului în consiliile de administrație ale școlilor, liceelor și grădinițelor. Pentru a da posibilitatea tuturor brașovenilor care doresc să facă parte din conducerea școlilor, termenul de înscriere a fost prelungit până în data de 21 iunie. „Dragi brașoveni! La finalul lunii mai am lansat procedura de înscriere pentru poziția de reprezentant al primarului în școlile din Brașov. Această poziție oferă posibilitatea tuturor celor interesați să fie o voce obiectivă în cadrul consiliilor de administrație. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris, sunteți zeci de brașoveni care ați răspuns apelului, și celorlalți să vă amintesc că până lunea viitoare, pe 21 iunie, puteți să mai faceți acest lucru. Înscrieți-vă! Implicați-vă! și haideți să sporim împreună calitatea învățământului”, a precizat primarul Allen Coliban. După finalizarea procedurii de înscriere, comisia, formată din reprezentanți ai comunității de afaceri brașovene, va face selecția celor care vor face parte din consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Brașov. Consiliile de administraţie ale instituțiilor de învățământ preuniversitar se întrunesc lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare. Rolul de reprezentant al primarului în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar de stat necesită o implicare voluntară (neplătită), care presupune o activitate de aproximativ 2-4 ore pe lună, aceasta fiind o estimare și nu o regulă sau o solicitare formală. Nu este necesară vreo calificare anume pentru a putea fi desemnat ca reprezentant al primarului în consiliul de administrație, ci doar de seriozitate, implicare și, de preferință, o experiență în domeniul educației, fie ea și la nivelul unui părinte care are sau a avut un copil la școală, grădiniță sau liceu. Candidații trebuie să aibă cetățenie din cadrul Uniunii Europene, să fie cunoscători și vorbitori ai limbii române și să aibă reședința în municipiul Brașov sau în localitățile limitrofe. Cu toate acestea, o persoană nu poate fi membru în consiliul de administrație al grădiniței sau școlii unde merge în prezent copilul sau nepotul său, dar poate face parte din consiliul de administrație al grădiniței sau școlii unde copilul sau chiar persoana în cauză a învățat la un moment dat. Există totuși un proces de selecție, asigurat în virtutea parteneriatului dintre Primăria Brașov și Asociația pentru Valori în Educație, care va coordona un proces de evaluare al aplicațiilor şi al CV-urilor trimise de candidați, pentru a asigura o evaluare uniformă, bazată pe criterii clare și pe competențe. Totodată, prin parteneriatul cu Asociația pentru Valori în Educație, candidații admiși pentru a fi numiți în funcție vor beneficia și de un workshop de instruire cu privire la rolul și atribuțiile pe care urmează să le aibă. Data limită până la care se vor accepta formulare de înscriere este 21 iunie, la ora 23:59. Criterii de eligibilitate: - cetățenie română - reședința în Brașov Care sunt atribuțiile unui consiliu de administrație" Adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ; Aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ; Aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; Organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct; Aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic; Aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral; Sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; Aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; Aprobă orarul unității de învățământ; Își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director; Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, respectiv ale Ministerului Educației. D.R.