În județul Brașov au promovat examenul de Bacalaureat, în prima sesiune 2021, 2.335 de absolvenți de liceu, reprezentând 73,96% din candidați

În județul Brașov au promovat examenul de Bacalaureat, în prima sesiune 2021, 2.335 de absolvenți de liceu, reprezentând 73,96% din candidați

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021. Rezultatele au fost afișate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelor și a prenumelor candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR). Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 73,96%, în creștere cu aproape 3% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 71,03%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 79,83%, iar pentru promoțiile anterioare, 31,05%. Au promovat 2.335 de candidați, dintr-un total de 3.157 de candidați prezenți (2.777 candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 380 de candidați prezenți din promoțiile anterioare). Precizăm că numărul de candidați înscriși în acest an a fost de 3.305. Trei candidați au obținut media 10. Aceștia provin de la Colegiul Național "Andrei Șaguna" Brașov (doi candidați), respectiv de la Colegiul Național "Unirea" Brașov. La o singură unitate școlară din județul nostru rata de promovare în acest an a fost de 100% - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă. Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea: • Limba și literatura română: lucrările a 60 de candidați au fost notate cu 10 • Limba și literatura maternă: lucrările a 4 candidați au fost notate cu 10 • Proba obligatorie a profilului (Matematică - 22 / Istorie - 39) • Proba la alegere a profilului și a specializării: 159 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană și Logică și argumentare: câte 47 pentru fiecare din cele două). Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise. D.R.