Cum se pot obține documentele fiscale necesare în străinătate"

Cum se pot obține documentele fiscale necesare în străinătate"

Pentru obţinerea fără deplasare la organele fiscale din cadrul ANAF, a următoarelor documente:  certificate de rezidență fiscală pentru persoane fizice rezidente în România;  certificate privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;  certificate de rezidență fiscală pentru persoane fizice rezidente în România și certificate privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente completate pe formulare emise de statele cu care România are încheiate convenţii/acorduri de evitare a dublei impuneri (de ex. formularul german Bescheinigung EU_EWR, formularul olandez Inkomensverklaring, etc. contribuabilii au la dispoziţie SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV) serviciu electronic oferit de ANAF pe site-ul www.anaf.ro, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică între contribuabili şi ANAF. Cererile pentru eliberarea certificatelor mai sus menţionate pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro secţiunea Servicii Online/ Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii şi pot fi depuse prin link-ul Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF afişat în aceeaşi secţiune. Pentru înregistrarea persoanelor fizice în Spaţiul Privat Virtual (SPV) pe bază de user și parolă fără deplasare la ghişeu se accesează site-ul www.anaf.ro secţiunea SPV > ”Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual” - Persoane fizice, rubrica „Înregistrare utilizatori persoane fizice”> „Înregistrare cu parolă”, selectându-se la „Tipul de aprobare”: ”Verificare număr înregistrare decizie”: în cazul în care contribuabilul are documente primite de la ANAF (o decizie de impunere, o decizie referitoare la obligaţii accesorii sau alte documente emise începând cu 2013, din lista afişată în momentul selectării acestui tip de aprobare), se introduce în câmpul ,,Număr document”, numărul imprimat în partea de sus a documentului. sau ”Identificare vizuală on-line (Sistem video)”: prin intermediul serviciului Programări online, selectând după completarea câmpurilor necesare înregistrării, data și ora la care se doreşte a fi inițiată procedura de identificare vizuală online. Serviciul “Spaţiul Privat Virtual” conferă următoarele avantaje: - este simplu de utilizat şi accesibil permanent (24 din 24 de ore), - nu implică nici un cost, - poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet, - permite transmiterea de declaratii, - permite primirea electronică a documentelor şi actelor administrative fiscale, - nu necesită deplasarea la organul fiscal sau la oficiul poştal pentru a primi un act administrativ fiscal - permite vizualizarea obligațiilor de plată. Pentru a beneficia de îndrumare şi asistență cu caracter general, în domeniul fiscal, contribuabilii pot apela Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor - Call-Center la numărul de telefon: 031.403.91.60. D.R.