Consiliul Local al comunei Cristian adoptă Hotărârea nr. 55/22.04.2024 pentru o gestionare durabilă a masei lemnoase în 2024

Consiliul Local al comunei Cristian adoptă Hotărârea nr. 55/22.04.2024 pentru o gestionare durabilă a masei lemnoase în 2024

Hotărârea nr. 55/22.04.2024, adoptată de Consiliul Local al comunei Cristian, reflectă o abordare cuprinzătoare și detaliată în ceea ce privește gestionarea și valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier, proprietate publică a comunei, pentru anul 2024. Această hotărâre vine în contextul necesității unei planificări precise a utilizării resurselor forestiere, având în vedere atât aspectele economice, cât și cele ecologice și sociale implicate în exploatarea lemnului.
Una dintre deciziile importante adoptate în cadrul acestei hotărâri este stabilirea unui volum total de 5.142 mc de lemn ce urmează să fie recoltat în cursul anului 2024. Această cifră include atât produse principale, reprezentând 4.840 mc, cât și produse secundare, în cantitate de 302 mc. Această planificare atentă a volumelor de lemn ce urmează să fie recoltate reprezintă un pas esențial în asigurarea unei gestionări durabile a resurselor forestiere locale.
De asemenea, hotărârea stabilește modul de valorificare a masei lemnoase, precizând că din totalul de 5.142 mc, 2.993 mc vor fi vândute sub forma de lemn pe picior, în timp ce 2.149 mc vor fi valorificate sub formă de lemn fasonat. Această împărțire a masei lemnoase reflectă nevoia de a echilibra cererea și oferta de lemn în funcție de diversele nevoi și utilizări ale acestuia în comunitate.
De asemenea, hotărârea prevede modalități specifice de utilizare a lemnului, inclusiv valorificarea prin vânzare directă pentru consumul propriu al persoanelor fizice și al comunei Cristian, dar și utilizarea pentru consumul propriu al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului RA, în calitate de administrator al fondului forestier proprietatea comunei Cristian. Aceste prevederi reflectă preocuparea pentru valorificarea eficientă a resurselor locale și pentru sprijinirea activităților economice și sociale din zonă.
Pe lângă aspectele legate de exploatarea și utilizarea propriu-zisă a lemnului, hotărârea stabilește și prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior, precum și prețurile de pornire la licitație/negociere directă pentru aceasta. Aceste măsuri sunt menite să asigure transparența și echitatea în procesul de valorificare a lemnului și să ofere un cadru predictibil pentru toți cei implicați în industria forestieră locală.
În concluzie, hotărârea nr. 55/22.04.2024 evidențiază angajamentul autorităților locale pentru o gestionare responsabilă a resurselor forestiere, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile și a beneficiilor pe termen lung pentru comunitatea din comuna Cristian.